GDPR

Jag behandlar dina uppgifter för de ändamål som framgår av denna information.

I samband med din bokning samlas följande uppgifter in om dig:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Vilken tjänst du bokat

Samtycke för dokumentation av Personlig träning/Kostrådgivning/Coachning

För dig som använder tjänster inom Personlig träning/Kostrådgivning ger du först ditt samtycke för att jag ska kunna dokumentera det som är behövs inom den tjänsten.

Betalning med E-passi

Betalar du din behandling med friskvårdsbidrag vi E-passi så ladda ner appen innan du kommer till Måbrarummet.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används för bokningsrutiner och för att kunna hantera administration, såsom fakturering eller annan betalning. Mejladress kan även komma att användas för mejlutskick. Du kan i varje utskick tacka nej till fler sådana utskick.

Hur länge sparas uppgifterna?

Jag sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos Måbrarummet. Om du inte varit aktiv kund de senaste 12 månaderna så raderas dina uppgifter. Du kan själv begära att dina uppgifter raderas tidigare. Uppgifterna i fakturaunderlag är jag enligt lag skyldig att spara en längre tid.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som jag hanterar. Begäran om ett registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknat av dig. Om jag har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att jag rättar sådana uppgifter.

Om länkar från denna sida

Länkar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll, tex videoklipp, bilder, artiklar mm. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Måbrarummet.

info@mabrarummet.se 070-949 78 40 Ulrika Malmesved